porady

Co powinniśmy wiedzieć na temat projektów budowalnych?

Osoby decydujące się na budowę domu jednorodzinnego w pierwszej kolejności przeglądają gotowe projekty lub zlecają je architektowi. Inwestycja nie może być jednak zrealizowana, jeśli projekt budowlany nie będzie spełniał kilku wymogów. Co to jest projekt budowlany? Co wchodzi w skład projektu budowlanego? Jakie wymagania musi spełniać projekt budowlany? W celu uzyskania odpowiedzi na te pytania serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższym wpisem, który z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości naszych czytelników.

Projekt budowlany – co to jest?

Zanim rozpoczniemy jakiekolwiek dywagacje w tym zakresie, w pierwszej kolejności warto zastanowić się nad tym, czym tak właściwie jest projekt budowlany. Otóż są to szczegółowe plany inwestycji budowlanej, które tworzone są m.in. po to, aby uzyskać pozwolenie na budowę danej nieruchomości. Zarówno zawartość, jak i jego układ regulowany jest dokładnie przez prawo budowalne. Dokument ten powinien być przygotowany na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie obowiązujących warunków zabudowy. Nie możemy zapominać o spełnianiu wymogów urzędowych. Opracowanie każdorazowo powinno mieć formę rysunków i opisów. Dzieli się na dwie części, czyli na projekt zagospodarowania terenu i ten architektoniczno-budowalny. Niektóre inwestycje wymagają dodatkowych dokumentów i opracowań, wśród których najczęściej wyróżnia się opinię i projekt geotechniczny, dokumentację geologiczno-inżynierską, a także informacje o obszarze oddziaływania inwestycji.

Co wchodzi w skład projektu budowlanego?

Skoro wiemy już, czym jest projekt budowalny, warto uzyskać kilka dodatkowych informacji na temat tego, co wchodzi w jego skład. Otóż musi on zawierać następujące dokumenty: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt techniczny, projekt architektoniczno-budowlany. Ten pierwszy składa się z usytuowania obiektu, układu komunikacyjnego i informacji związanych z obszarem oddziaływania. Jeśli chodzi o projekt techniczny, określa on rozwiązania konstrukcyjne i instalacyjne, a także charakterystykę energetyczną. Projekt architektoniczno-budowalny natomiast zawiera informacje na temat układu przestrzennego i wykaz związany z projektowanymi rozwiązaniami materiałowymi i technicznymi. Konieczne są trzy kopie projektu budowlanego, w przeciwnym wypadku nie otrzymamy pozwolenia na budowę.

Jakie wymagania musi spełniać projekt budowlany?

Projekt budowlany musi spełniać szereg wymagań i warunków, o których nie można zapominać. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że zarówno projekt architektoniczno-budowlany, jak i projekt zagospodarowania terenu to podstawa pozytywnego zaopiniowania wniosku. Z tego powodu nie należy zaniedbywać ich przygotowywania. Okazuje się, że prawidłowy projekt jest zgodny z lokalnym planem przestrzennego zagospodarowania. Dodatkowo musi uwzględniać opcjonalne wymogi, które zawarte w decyzji o warunkach zabudowy wybranego przez nas terenu. Wzięcie pod uwagę tych wszystkich kwestii to niemalże gwarancja otrzymania pozwolenia na budowę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.