porady

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Od 1 lipca 2022r. zacznie obowiązywać nowa ustawa deweloperska, która m.in. wprowadza do obrotu prawnego Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG). Wszystkie nieruchomości mieszkalne, których sprzedaż zacznie się po 1 lipca 2022r., muszą być zgodne z nowymi przepisami. Natomiast inwestycje, które developer rozpocznie przed wejściem w życie ustawy deweloperskiej, będą mogły być realizowane według starych norm prawnych przez 2 lata (z zastosowaniem określonych przepisów ustawy). Jeżeli deweloper w ramach inwestycji podpisze chociaż jedną umowę deweloperską przed wejściem w życie nowej ustawy, to żaden z kupujących lokale nie będzie chroniony przez DFG.

Co to jest Deweloperski Fundusz Gwarancyjny i po co powstał?

W DFG będą gromadzone pieniądze stanowiące 1% ceny brutto każdej wpłaty z tytułu sprzedanego lokalu mieszkalnego. Co ważne, składka ta będzie bezzwrotna. Zasady obliczania składki zostaną zawarte w rozporządzeniu ministra właściwego ds. budownictwa.

Powołanie DFG ma na celu ochronę środków finansowych osób kupujących domy albo mieszkania na rynku pierwotnym. Stosowany zazwyczaj przez deweloperów otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy nie daje nabywcy wystarczającej ochrony, jeśli deweloper ogłosi upadłość. Istnieje ryzyko utraty przez kupującego zarówno nieruchomości, jak i środków finansowych.

Każda wpłata, której dokona nabywca lokalu w związku z umową z deweloperem, będzie tworzyła obowiązek przekazania przez dewelopera części pieniędzy na osobne konto. Wysokość składki uzależniono od rodzaju prowadzonego rachunku. W przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego trzeba będzie przelać 1% wpłaty, a jeśli dotyczy to zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego – powinno się przekazać 0,1%. Odpowiedni rachunek będzie musiał być zasilony w terminie 7 dni od dnia uzyskania wpłaty od nabywcy. Ponadto przez DFG będą gromadzone:

  • odsetki od kapitału zgromadzonego na rachunku bankowym DFG,
  • ze środków uzyskanych z kredytów i pożyczek na rzecz DFG,
  • z roszczeń,
  • z dochodów z tytułu zaspokojenia się z masy upadłościowej (jeśli nastąpi upadłość dewelopera albo banku).

Kiedy będą wypłacane środki z DFG?

Pieniądze zgromadzone z DFG będą wypłacane nabywcy nieruchomości przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), gdy nastąpi:

  • upadłość dewelopera i inwestycja nie będzie kontynuowana,
  • odstąpienie od umowy przez nabywcę, a klient nie otrzyma wcześniej zwrotu pieniędzy,
  • odstąpienie przez syndyka albo zarządcę od umowy podpisanej z klientem,
  • upadłość banku, który prowadził mieszkaniowy rachunek powierniczy i brak pokrycia wszystkich funduszy zgromadzonych na tym rachunku przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który gwarantuje zwrot do maksymalnie 100 tys. euro za wszystkie środki danej osoby w konkretnym banku.

Osoby uprawnione do otrzymania funduszy z DFG, będą miały możliwość dokonania wszelkich formalności przez Internet. Zarejestrowani na stronie UFG kupujący będą mogli otrzymać SMS-em albo mailem informacje o kolejnych etapach postępowania w ich sprawie. Już w od jakiegoś czasu UFG nakłania do otwierania kont w swoim portalu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.