Misja czwarta

Miasto wygodne i przyjazne wszystkim

Koalicja Obywatelska
Paweł Gulewski

Chcemy Torunia, który stawia przede wszystkim na mieszkańców. Kryzys demograficzny, zmiany klimatyczne, doświadczenie pandemii czy wojna w sąsiednim kraju – wszystko to zmieniło i zmienia europejskie standardy zarządzania miastem. Dlatego uważamy, że zadowolenie z życia w Toruniu i zaangażowanie mieszkańców będą najlepszą reklamą dla naszego miasta i będą najskuteczniej przyciągać nowe osoby, które chciałby związać swoją przyszłość z Toruniem. Nasz program to odpowiedź na wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć i bogata oferta programów. Dzięki nim zadbamy o seniorów, dzieci i młodzież oraz każdą toruniankę i każdego torunianina. Wszyscy powinni czuć się zauważeni w Toruniu. Oto nasze propozycje:

1. Kobieta zastępcą prezydenta Torunia.

Choć torunianki stanowią 53% mieszkańców miasta, to dotychczas nie miały swojej przedstawicielki na najwyższych szczeblach samorządu, dlatego jednym z zastępców prezydenta będzie zawsze kobieta.

2. Pełnomocnik ds. równouprawnienia.

Jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami równości szans i możliwości, dlatego chcemy, aby odpowiednia osoba – ciesząca się zaufaniem torunian – odpowiadała za politykę równouprawnienia i niedyskryminacji w mieście.

3. Młodzież zmieni to miasto!

Mamy kompleksowy plan skierowanych do najmłodszych torunian i studentów Uniwersytetu. Wprowadzimy młodzieżowe budżety partycypacyjne, będziemy wspierać inicjatywy integracji młodzieży i seniorów, utworzymy nowoczesne huby kreatywności w szkołach oraz wprowadzimy stałe mechanizmy włączania młodych ludzi w decydowanie o mieście.

4. Pomoc psychologiczna dla każdego.

Stawiamy na miejskie programy profilaktyczne, które pozwolą lepiej zadbać o zdrowie torunian. Naszym priorytetem będzie dostępność wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Będziemy rozwijać Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, zwiększać ofertę wczesnego wspomagania rozwoju i aktywnie przeciwdziałać uzależnieniom. Naszym celem jest najszybsze stworzenie miejskiego programu walki z depresją i zaburzeniami lękowymi.

5. Zdrowie kompleksowo.

Troska o zdrowie psychiczne to filar, który chcemy wzmocnić profilaktyką cukrzycy i otyłości, dostępną fizjoterapią i rehabilitacją dla osób starszych oraz programem in vitro dla torunian i całodobową opieką ginekologiczną w mieście.

6. Toruńskie Centrum Seniora.

Potrzebujemy nowoczesnego centrum usług medycznych dla osób starszych z specjalistyczną kadrą i poradniami dopasowanymi do ich potrzeb. Planujemy dwa ośrodki – jeden w prawobrzeżnej, a drugi w lewobrzeżnej części Torunia. Dodatkowo, utworzymy Miejskie Centrum Informacji Seniora z infolinią oraz zwiększymy liczbę miejsc w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym do 400.

7. Centrum Aktywnych Mieszkańców.

Torunianie mają niezwykłą energię i niesamowite pomysły – uwolnijmy ją i dajmy szansę na ich realizację. Stworzymy przestrzeń, gdzie lokalni liderzy, organizacje pozarządowe i rady okręgów będą współdecydować o planach miasta i inicjatywach, które będziemy realizować.

8. Obywatelska rada miasta.

Postawimy na nowoczesne formy konsultacji społecznych,
a raz na pół roku prezydent będzie prowadzić otwartą i obywatelską sesję rady miasta.

Masz pomysł
na zmianę?

Wyślij nam swoją propozycję na zmianę w Toruniu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

02

Paweł Gulewski
Koalicja Obywatelska

21 kwietnia wybierz

Pawła Gulewskiego

Dlaczego? Ponieważ wiemy, w jaki sposób rozwijać Toruń i mamy dobry program, który pozwoli nam osiągnąć nasze wspólne cele. Ponieważ słuchamy głosu mieszkańców i ekspertów, jesteśmy otwarci na konsultacje społeczne i profesjonalne opinie ludzi, którzy wiedzą, jak ma wyglądać nowoczesny Toruń. Ponieważ mamy doświadczenie w samorządzie i od 15 października 2023 roku pokazujemy, że Koalicja Obywatelska dba o bezpieczeństwo i rozwój Polek i Polaków, a dzięki nam miliardy złotych z odblokowanych funduszy unijnych popłyną także do Torunia.

03

Paweł Gulewski