porady

Nowa ustawa deweloperska

Zakup nowego mieszkania wiąże się z wieloma emocjami, w szczególności tymi pozytywnymi, bo w końcu stoi się przed podjęciem decyzji dotyczącej posiadania swoich czterech, wymarzonych kątów. Jednak poza ogromną radością może też pojawi się stres i niepewność. Kupno mieszkania zawsze może nieść za sobą pewne ryzyko, więc trzeba bardzo dobrze przemyśleć, każdą najmniejszą kwestie i podjąć rozsądną decyzję. W tym właśnie ma pomóc deweloper, który posiada doświadczenie w branży i zrobi wszystko, aby zapewnić swoim klientom jak najlepsze warunki umowy deweloperskiej. Jej wytyczne reguluje tak zwana ustawa deweloperska.


Czym jest ustawa deweloperska?

Ustawą deweloperską została nazwana ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U.  nr 232, poz. 1377) . To akt prawny, którego główny zadaniem jest zabezpieczenie interesów nabywcy, kupującego daną nieruchomość. Jest szczególnie ważna dla kupującego, ponieważ to właśnie on jest najsłabszą stroną podczas podpisywania transakcji. Jednak przed 2011 rokiem nie istniała ustawa, która by mogła zapewnić nabywcy jakąkolwiek ochronę na rynku nieruchomości. Przez to kupujący niejednokrotnie musiał zmierzyć się z wieloma problemami. Najczęstszą sytuacją było bankructwo lub upadek dewelopera, w wyniku którego kupujący nie miał żadnego zabezpieczenia i ponosił ogromne straty.


Zmiany w ustawie deweloperskiej

Mimo, tego że ustawa z 2011 roku ułatwiła cały proces podpisywania umów pomiędzy deweloperem i nabywcą, a tym samym zaoszczędziła ogromnego stresu wielu kupującym, to od tego czasu wiele się zmieniło. Przez ten czas eksperci ocenili, że warto  zastosować kilka istotnych zmian i nowelizacji w celu, chociażby ochrony przed utratą środków pieniężnych. Proces tworzenia i wprowadzania w życie ustaw jest skomplikowany i czasochłonny. Tak jak to miało miejsce w przypadku Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego domu jednorodzinnego z 16 września 2011, kiedy indziej ją opublikowano, a kiedy indziej zaczęła obowiązywać, ponieważ stało się to dopiero 29 kwietnia 2012 roku. Nowa Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu i domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, została uchwalona 20 maja 2021 roku, a zacznie obowiązywać 1 lipca 2022 roku.


Jakich kwestii będą dotyczyły zmiany w ustawie deweloperskiej?

Nowa ustawa deweloperska

  • Powstanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który ochroni najemców przed stratą pieniędzy oraz lokalu, w przypadku ogłoszenia przez dewelopera upadłości,
  • Zmiana dotycząca warunków wypłaty środków zgromadzonych na rachunku powierniczym. Bank będzie sprawdzał czy deweloper znajduje się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, czy opłacił wszystkie podatki, czy wywiązał się ze zobowiązań względem wykonawcy i podwykonawcy oraz co najważniejsze – czy opłacił obowiązującą go składkę na rzecz Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego,
  • Zadaniem dewelopera będzie dostarczenie nabywcy prospektu informacyjnego,
  • Jeśli deweloper nie naprawi zgłoszonych przez nabywcę wad w ciągu 30 dni od podpisania protokołu, a także nie określi konkretnej daty ich usunięcia, to nabywca ma prawo dokonać naprawy na koszt dewelopera. Ważną kwestią jest też możliwość odmowy podpisania umowy przez nabywcę. Może to zrobić gdy: nieruchomość posiada wady, których deweloper nie chce uznać w protokole, posiada wady które uwzględni w protokole, ale ich nie naprawi, lub zrobi to w zły sposób, przez co nabywca może dodatkowo poprosić o opinie rzeczoznawcy budowlanego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.